Mohor Bogataj plačuje pridnim račune v pravem povolilnem stampedu. Znana podjetja znanih lastnikov in znani izvajalci prejemajo plačila iz naših žepov. Prav je, ker so delali. Pomislite perveznost občinske uprave Mirka Tavčarja (v.d) in Mitje Heraka (skrit med uradniki): podjetje s poštnim nabiralnikom je do 225 000 evrov poslov prišlo "po vseh predpisih in skladno z javnim naročanjem ipd.". Saj nismo dvomili. Saj tako plačujete še nekaj podjetij, ki so za časa župana Mohorja Bogataja opravila vsaj za 2,3 milijone poslov kjer večinoma ni bilo nobenih razpisov - a je bilo vse zakonito. In pošteno. In zdaj je treba do konca ohraniti trend in poplačati prave podjetnike.

Boštjan Trilar bo kranjski župan 12.11.2014. Kmalu. A tudi pozno. Kajti stampedo plačevanja "urejanja cest", "popravila kanalizacije", "dograditve..." lahko še traja. Denar odteka, ker je treba "dokončati začeto" . Tako je bilo geslo, ki sta ga podprla Lojze Ješe in Jože Lombar - zdaj pa njuni sorodniki - nič krivi, nič dolžni, a pridni - dobivajo tisoče evrov na račune za dobro opravljeno delo. In med tem zadnje račune gasilcem in občini izstavlja odvetnica, ki nas mesečno stane okoli 5500 evrov odkar je nasledila pogodbo od "nadžupana".

Primopredaja oblasti v Kranju bo ponudila odlično podobo: računi so plačani! Vsaj tistim, ki so si to zaslužili. Zneski končujejo na zasebnih računih zasebnih podjetij, plačnik pa je samo eden - naš župan Mohor Bogataj. Lista prejemnikov se ujema z listo tistih, ki so za časa njegovega mandata zaslužili milijone. Ja, milijone. Zaslužili, to poudarjamo. Neznosna lahkost odtekanja denarja še zbudila nikogar od starih ali novih politikov v Kranju. A je sleherni cent viden in jasen in javen.

Kaj bo ostalo 12.11.2014 za Mohorjem Bogatajem? In kdo bo rekel: lepo je bilo, dokler je trajalo!?