Pa tako smo si zaželeli pozitivnih novic. Ljudi. Dogodkov. Dobili smo pa: bombo. Je le pasja, ki nič ne škodi ali prava, ki lahko zamaje kranjsko oblast! Nobenega dvoma pa ni, da bo treba dati jasne in točne odgovore. Kajti kodeks je osnova koalicije in oblasti in temelj delovanja Boštjana Trilarja. Ni mu lahko: pod nos je dobil vprašanja, ki terjajo jasne odgovore. Ne politične, strokovne: koliko, komu, zakaj....

Jutri bomo o tem pisali več. Za zdaj lahko rečemo, da smo preučili okvirje zgodbe in smo prepričani, da javnost in davkoplačevalci zaslužimo nekaj podatkov. Nekaj pojasnil. Nekaj odgovorov. Kajti vse se začne in konča pri denarju. In zopet: pri občinskem denarju, pri našem denarju.

Mohanglerstvo je bil kranjski šport štiri leta. Najmanj. Odnesel nam je - na primer - novo tribuno. Ker so jo pokurili tisti, ki so na jaslih lepo mulili slamo, ki se ji reče naš denar. Se to lahko ponovi. Imamo dokaz, ki je vreden dobrih 800 evrov. Najmanj. In počiva na 1,5 milijona evrov poslov.

Čigavih? Komu v prid? Odgovore išče Trma, a dati jih mora oblast.