600 000 smo dali iz proračuna in je družina Blažun zapustila dom kjer so stanovali in delali. Ker stoji objekt na trasi bodoče vpadnice v mesto (še vedno del vseh uradnih načrtov), so se sprijaznili z dejstvom, da gostilne ne morejo več imeti oziroma vanjo ničesar vlagati, ker bodo ustvarjali izgubo. Odšli so.

400 000 evrov je zaračunalo podjetje Stena občini (pa še 300 000 je primaknil dobrotnik Draksler) in vsem nam za prenovo, ki po odločitvah vseh inšpekcij ni potrebovala nobenega dovoljenja (gradbeno, novo uporabno). Stena je prej veselo gradil tudi županovo hišo, v času Mohorjevega pohoda na Kranj pa mu je promet z občino narasel fantastično. Neuradna ocena: gradbince je bilo groza, kaj so morali delati v za rušenje predvidenem objektu-

Oblčinska oblast našega Mohštjana je potem "medgeneracijski center" obesila Ljudski univerzi, ki je občinski zavod in porabnik javnega denarja. Slednji so kot enega prvih korakov v Blažunovi gostilni začeli delati potičke. Prva je lokal s tem imenom, novega najemnika so našli. In tako je krog sklenjen. Blažunove smo spodili iz hiše in gostilne, porabili milijon evrov za to, da se je vse skupaj vsaj delno ponovilo...

Medgeneracijski center = dober namen, A slaba izvedba kjer so si polnili žepe mnogi. Zaradi takih "naložb za naše dobro" nam ni dobro: nimamo dovolj vrcev, dvorane v Stražišču, tribune v Športnem centru. Najhuje pa je, da nam politična oblast pri tem brez sramu reče: denarja ni! Pojdite ga iskat k Blažunu....