V Stražišču so starši pobesneli, ko so ugotovili, da so dobili "bonbon, ki ga ližeš skozi steklo" v podobi telovadnice, ki je predraga (popoldne jo trži zasebnik) za izvenšolske aktivnosti tistih otrok, zaradi katerih je bila zgrajena. Javno zasebno partnerstvo z enim ponudnikom je nadzorni svet občine bivšemu županu prepovedal - med tem je Gorenjski gradbeni družbi (isti ponudnik kot v Stražišču) oddal bistveno dražji posel za gradnjo pri OŠ Stane Žagar. Podpisal je pogodbo, ki zavezuje občino, da tam gradi "po Trilarjevo", se pohvalil javno in - pozabil povedati bistvo.

Pomislite: občina s preko 100 uradniki ni zmogla ustrezno komunicirati s sosedi novogradnje, zato so slednji iskali svojo zaščito in postopki so se (za)vlekli. Logično: počakamo s pogodbo, problemi so!? A ne po logiki našega bivšega župana, ki je pogodbo vseeno podpisal in v njej celo jasno predvidel zaplet z gradbenim dovoljenjem, ki je predpogoj slehernega takega posla. Zakaj je tako počel tik pred odhodom, ne vemo. Čakamo, da svetnicam in svetnikom pove, kako nam je zapravil okoli 7 000 000 denarja vnaprej, gradbenega dovoljenja pa ni zagotovil pravočasno.

Javno zasebno partnerstvo je bila Trilarjeva pot do poslov, ki smrdijo na daleč. Na primer: v Stražišču v telovadnici ne bo tekem v paradnem športu tega kraja - rokometu. Je premajhna telovadnica. Stane nas 30 000 evrov na mesec, 15 let!!!! In to je tista oblast, ki je dvigala roke tudi za avtobusno postajo, ki naj bi smrdela pod okni porodnic in šolarjev? K sreči vsaj tam ni podpisal pogodb na slepo kot jo je za telovadnico pri OŠ Stane Žagar.

TRMA PROSI IN ZAHTEVA, DA SVETNIKI IN SVETNICE ZASTAVIJO VPRAŠANJA O TEH POSLIH, O TEH POGODBAH, O TEH OBREMENITVAH NAŠIH ŽEPOV. ČE DRUGEGA NE ZATO, DA NE BI SEDANJA OBLAST PODOBNO RAVNALA. IN TISTI, KI NAJ ODGOVARJA, SEDI V SVETNIŠKI KLOPI!