Letos je do konca junija skoraj doseženo število izdanih dovoljenj (skupno za bivanje in zaposlitev) državljanom Kosova v primerjavi z vsem letom 2018! Kar pomeni, da k nam prihajajo zdaj že tisoči priseljencev iz te države, ki jim dovoljenja izdaja Upravna enota Kranj.

Logično je, da občanke in občani zaznavamo ta priliv. Ti ljudje so k nam večinoma prišli delat in to pomeni, da jih potrebujemo. Gradbeništvo je panoga kjer jih je zagotovo največ. Obenem pa to seveda pomeni pritisk na socialo, šolstvo in tako naprej. Prav tako se na trgu nepremičnin vse pogosteje pojavljajo kupci kosovske nacionalnosti, ki se ne naseljujejo več le v slabih stanovanjih mestnega jedra, vse več je (ocene nepremičninskih podjetij) nakupov po vaseh kar je seveda logična posledica priliva ljudi v naše okolje.

Zelo neumno bi bilo o tem pojavu sprejemati enostavne sodbe ali celo neutemeljeno zganjati ksenofobijo, strah pred tujci. Mogoče so Kosovci zaradi govorice in specifične tradicije družinske povezanosti in pripadnosti bolj opazni, a nesporno prihajajo sem z razlogi: je morda v Kranju lažje dobiti kaka dovoljenja kot drugod? Težko bi sodili o tem. Je Kranj lačen delovne sile, ki jo ponuja Kosovo (največkrat najbolj enostavna fizična dela)? Prav mogoče. Vsekakor pa gre za pojav, ki že spreminja sliko prebivalstva UE Kranj.

V času bratstva in enotnosti bivše države so delavce za delo v Savi, Iskri, Tekstilindusu novačili dobesedno z avtobusi po južnih republikah nekdanje države. Zato so v Kranju nastala naselja kot je Planina kjer so v blokih največkrat stanovali ti prišleki, ki so jim rekli "južnjaki", "bosanci" (namenoma pisano z malo), "ta spodnji" ipd. Prišli so s trebuhom za kruhom, da bi živeli bolje.

Se je slika spremenila? Ali tudi (zlasti BiH in Kosovo) južne države pomenijo zalogo delovne sile za Kranj kjer sicer ni več ne Iskre, ne Save, ne Tekstilindusa, ne Planike, ne Ibi-ja, ne Ikosa, ne....???Priliv je vsekakor zadnja leta vse močnejši. Zatiskati si oči pred tem, je neresno. Žaljivo je tem ljudem odrekati pravico do dela in bivanja. A treba bo z vso resnostjo analizirati vse posledice, o tem ni dvoma.