Oprostite: je Barbara Gunčar pri sebi? Kranju je vsilila razbijanje, to je - kljub vsemu - legitimna politika mestne svetnice, ki še vedno prejema naše sejnine in s tem evre iz proračuna te občine! Poslati odločevalcem o naši prihodnosti predlog, da "proračun odložijo na eno prihodnjih sej", je politična norost, ki ji ni para.

Norosti pa lahko tudi najdejo poslušalce, posnemovalce, pristaše. Pa poglejmo, kako bo Kranj zaradi oholosti neke svetnice (ki svojih porazov ne prenese...) ustavil vse razvojne projekte? Kako bomo prenehali razmišljati o poslovni coni Hrastje ali domu za upokojence, ker bomo proračun dobili takrat, ko bo to "dovolila" Barbara Gunčar!? Kajti z malo razuma, tega ne predlagaš. Ker v vsakem primeru še do odločitve o referendumu ni prišlo, nikar do referenduma, ki nima izvršilne moči. Ona pa bi nam omejia razvoj, proračun pa bo Kranj dobil, ko bo ona z Mlake mignila s prstom...

Sveta preproščina ali - oprostite - skrajna neumnost? Oboje. Kranj se ne bo ustavil takrat, ko to predlaga Barbara Gunčar. Mi smo se pripravljeni boriti za svojo občino, svoj proračun in svoje naložbe in načrte. Taki politiki kot je gospa svetnica, so žal napaka sistema zaradi tega, ker preprosto ne razumejo, nočejo razumeti in niso sposobni razumeti.

France Bučar je šel v zgodovino z izjavo, ki jo je namenil kranjskemu politiku. Zato smo si jo sposodili in uporabili z veseljem: NAJBOLJE OPISUJE POČETJE, KI NI LE NESPAMETNO IN ŠKODLJIVO ZA 50 000 LJUDI V KRANJSKI OBČINI, JE TUDI DEJANSKO OGLEDALO SPOSOBNOSTI POLITIČARKE Z MLAKE. Referendum je ljudska volja, take zahteve pa so - politična norost!