Kot Kranjčan, Triglavan in nekdanji funkcionar - zdaj pa navijač pozivam vodstvo kluba, da odstopi in prepusti svoja mesta drugim. Razlogi:

1.

Triglavova mladinska nogometna šola je uničena. Šenčur je v Kranju dna 21.8. dobesedno povozil mladino Triglava kar se ni zgodilo 30 let.

2.

Člansko moštvo je brez vizije in koncepta in rezultatov na dnu druge lige.

3.

Klub ima stotisoče evrov dolgov - obveznosti! Pol milijonsko breme je grozljiva popotnica za tiste, ki bi morda sploh hoteli Triglavu pomagati.

4.

Triglav nima več navijačev, ki bojkotirajo tekme. Klub obvladuje peščica tistih, ki so vpleteni v finančne posle, ki navijačem niso znani. Klub je nepojasnjeno zapustil bivši predsednik in direktor Beno Fekonja, dejansko odgovoren za nastalo stanje.

5.

Klub je v predkazenskem postopku zaradi transakcij v BiH kamor je nakazoval ogromne vsote /300 000 evrov/ zasebnemu podjetju. Postopek ne pomeni krivde, a kaže na model vodenja, upravljanja ipd.

6.

Triglav je več kot stoletje stara športna institucija, ki postaja razvalina. Dokler je še mogoče, naj sedanja klubska oblast mirno odide in prevzame odgovornost.

TO SI UPAM ZAPISATI POTEM, KO JE TRIGLAV POSTAL PREDMET POSMEHA IN OBŽALOVANJA. TRIGLAVANI TEGA NOČEMO. VODSTVO VZTRAJA ČEPRAV ŠPORTNA IN DRUGA JAVNOST TERJA, DA PRILOŽNOST DOBIJO DRUGI!

Miran Šubic, ki nikdar ne bom imel nobene funkcije v klubu, želim pa mu pomagati....