Za 10 stanovanj in 3 parkirne prostore so denar odšteli samo tisti, ki so varščino plačali. Ker ni bilo večih ponudnikov za eno stanovanje, ni bilo licitacije. Povprečna cena 1300 evrov, za 400 nižja od prve take dražbe! Hipoteko nad vsemi stanovanji ima Gorenjska banka, upnica Gradbinca...