Kranj, 20.3.2013: redar se na opozorilo občana, da je parkiral svoje vozilo na napačnem in prepovedanem mestu, požvižga. Občan je to zabeležil s fotografijo, ki jo prilagamo. Seveda pa ni nikjer bilo zabeleženo, čemu je parkirišče omejeno in je s tem sililo mnoge, da so parkirali nepravilno = enako kot redarji!