Kranj bo dobil prekrasno stanovanjsko sosesko s 37 hišami. Lokacija: idilična, pod Joštom oziroma ob poti na Jošt. Lastnica zemljišča je ena sama, mestni svet pa je sprejel tudi način komunalnega opremljanja zemljišč.