Zavod za šport zgledno vzdržuje kar imamo - a česar nimamo, ne more. Še kopalnic niso začeli prenavljati, da o grozljivem objektu ne pišemo. Travo so uredili, kozmetika pa ne skrije celotne slike o tem, kako so nas in nas vodijo žejne čez vodo. Denarja ni? 50 let?