Soseska Jelen je nadomestilo za nekdanji hotel, ki je neslavno propadel na čudoviti lokaciji. Zdaj bodo sosesko Jelen naselili lokali in seveda stanovalci. Čakajo še tehnični prevzem, v mesecu dni bo vse nared.