Kar sme cesar, ne sme početi vol = kar počne policijska marica je zagotovo "nujna vožnja" ali pa "varnostni razlog" ali pa že kaj, kar navedejo v opravičilo. Parkiranje na dvije namesto na nekaj metrov oddaljenem parkirišču je lahko samo policijska samovolja!