Janez Frelih je kot delničar in lastnik Domplana odločil, da bo Domplan gradil na Planini. Najprej pa je treba urediti papirje za podrtijo, ki jo imajo v lasti. Zato piše Janez Frelih iz Domplana podžupanu Janezu Frelihu na občino, da je treba prostorske načrte spremeniti. Tam se tega strokovno lotijo in za omenjeni projekt in ostale naročijo izdelavo potrebnih papirjev kar Domplanu, ki tako za svoje zemljišče izdeluje strokovne predloge sprememb. Nato gre to zopet na občino kjer svetnik oziroma podžupan Janez Frelih dvigne roko za take spremembe. Nato lahko Domplan z novogradnjo ustvari dobiček. Podžupan Janez Frelih in lastnik Janez Frelih (dejansko stanje: upokojenca) sta zadovoljna. Dr. Jekyll and Mr. Hyde po kranjsko...Čestitke, mojstri ste!