Ker naj bi čez nekdanjo Blažunovo gostilno speljali cesto, so jo odkupili, že leta je prazna. Iz naših žepov je šlo 600 000. Zdaj bo šlo še enkrat toliko ali malo več - 700 000, da bodo v njej uredili medgeneracijski center. Ostalo bo dal dobrotnik Draksler. Norost po kranjsko: hišo bodo prej ali slej podrli, mi pa bomo vanjo vložili vsaj 1,5 milijona našega denarja? Za ta denar bi zgradili nov center ali pa oživili kako drugo kranjsko podrtijo...