Reka Kokra, Ovčan, Kokrški log in okolica, Pičmanova vila - nekoč pod betonsko avtocesto? Na občini pravijo, da ne morejo nič...