Odpadke zbira Komunala, iz Zarice in še kje jih Papirservis vozi v predelavo ali na odlagališča. Nenadoma bo to počela Komunala sama - 1,3 milijona dodatnih stroškov, 1,7 milijona za nova vozila. Zakaj niso uredili pretovora odpadkov za čas gradnje, lokacije obstajajo, le treba bi bilo pametno načrtovati!