Za mnoge je golf gosposki in šminkerski šport. A je tudi izredno množičen. Zdaj imamo ob gorenjski prestolnici lepo igrišče, ki omogoča vsem navdušencem, da golf spoznajo. Zgradila ga je kar država, na naše stroške. Da bo le kaj iztržila...