Nekoč je županov prijatelj poskrbel za nabavo novoletne okrasitve. Zdaj nista več prijatelja (baje), okrasitev je ostala. Enaka kot tisto, kar krasi: zmešnjava! Mesto je prazno, mesto duhov je dokončno zapuščeno, osamljeno. Bi vi šli tja kjer se nič ne dogaja? Kjer eni hočejo cesto in promet, drugi mesto za pešce, tretji čim več prireditev, četrti mir po osmi zvečer? Gospodje in gospe, ki o tem odločate, plačamo prevoz v Ljubljano. In še kam kjer ima mesto dušo.