Drugič so neznanci popisali pročelje sodnije kjer deluje tudi predsednica slovenskih sodnikov Janja Roblek. Vsebina napisov je dokaj zgovorna, a kranjska policija ni uspela do zdaj najti ne mazačev velikih plakatov, ne napadalcev na sodišče.....