Janez Frelih deluje iz ozadja, mehko in prefinjeno. Preko Domplana/Dominveste je eden od solastnikov našega plinskega omrežja kar mu je omogočil Mohor Bogataj, takratni župan. Zato je postal podžupan preko Stranke za napredek KS kjer je molčal ob vseh mesnih in drugih aferah. Ko je postalo prevroče, je ustanovil novo stranko, zapustil na videz Jožeta Lombarja in s Povezanimi lokalnimi skupnostmi postal znova mestni svetnik. Brez sleherne vloge, a z nitmi in vedenjem o marsičem, kar se dogaja v Kranju. Primer: znamenita soseska stanovanjskih hiš poleg sporne cone Laze....