Nova oblast v novem letu: čakamo na rezultate pometanja po Ljudski univerzi (nobenih ukrepov po nepravilnostih), čakamo na rezultate o mediacijah (glavnega igralca Homana na občini ni več), čakamo na analizo stanja v zavodu za turizem in seveda vsaj približno analizo poslov kot so Blažunova gostilna in podobni. Pričakujemo preveč in bo vse končalo pod preprogo?