Vroča tema Kranja: kaj se bo zgodilo v razvojni agenciji BSC? Skupščina bo februarja, stanje zanima mestne svetnike, na sestanku z ustanovitelji ni bilo nikogar iz MO Kranj - a se ponuja še kaka rešitev za direktorja iz krogov kranjske politike! Gordijski vozel nemogočih medsebojnih odnosov in slabih poslovnih izidov skušajo presekati številni, a revizija bo prinesla tudi podrobnosti o delu nadzornikov (gospod Herak je zastopal Kranj)....