Franc Teran je pred leti najel odvetnika Gnilšaka, ki je imel poslovne prostore v isti stavbi kot zadruga, ki je v spor z občino stopila, ko je bil - neverjetno - župan Bogataj. Takrat je nastal spor, ki so ga na občini ocenili kot dobljenega, dokler se Bogataj ni vrnil na županski stolček. V nekaj dneh je mnenje spremenil, dodal ustrezno pravno mnenje, izplačal denar. Mestni svet je to pokril za nazaj, Teran in zadruga pa po sedanjem scenariju nista dejansko prejela niti - centa. Kajti 565 000 evrov je dejansko dobil in porabil Gnilšak (z dovoljenjem in pogodbo s Teranom), malenkost so dobili upniki zadruge. Franc Teran je zdaj upokojenec. Ima dobro pokojnino, nimamo podatka, ali ima tudi - gotovino. To je osebna zadeva.