Samo upamo lahko, da je ritem ustrezen: nas ni prepričal. Tako rekoč mrtvilo. A nismo strokovnjaki in zato zaupamo, da bo Kranj dobil za 20 milijonov to, kar naj bi dobil. Čas pa hitro teče...