In v času romanja v Meko, smo dobili v sejni sobi št 16 občinske stavbe naše romarsko svetišče za vse starše, ki niso mogli otrok poslati v vrtce, ker je Mohštjan nabavljal super luksuz tehniko za politiko in svojo oblast. Kaaba na občini!?