436 000 odškodnine in 400 000 obresti=pravnomočna sodba proti mestni občini Kranj, ki jo je dobilo Dimnikarstvo Dovrtel. Mohor Bogataj je leta 2004 nenadoma sam in brez sklepa mestnega sveta prekinil koncesijsko pogodbo in pripeljal v kranj podjetje Snedim iz Ljubljane. V Kranju so imeli le poštni nabiralnik, vse so počeli iz Ljubljane. Dovrtel je moral odpustiti zaposlene, odločil se je za pravdo in zmagal - zdaj smo ob 836 000 evrov in še ena taka tožba je na sodišču...