Tanja Hrovat vsaj od 4.7. natančno ve, da je zagovarjala pred svetniki "mačka v žaklju", toda nadrejenih ni seznanila, še manj so nadrejeni seznanili svetnike in javnost. Ali pa jih je in je Trilar ukazal molk? Seveda: na zavodu ni bila samo takrat, občina se je že prej obrnila na zavod glede projekta Tomšičeva. Bistvo: ali nas je gospa prevarala iz nevednosti, ali nesposobnosti? Za naše žepe: ista zgodba in posledica. Kako je mogoče, da truma pravnikov s Hrovatovo vred svetnikom ne pojasni, da je objekt zaščiten kot spomenik in ne bo gradnje trga? In kako je mogoče, da ista projektna pisarna medijem izroča idejni načrt projekta še 20.7. in pri tem ne povedo, da so nastopile nove okoliščine?