V Predosljah zmorejo "naštudirati" igro in jo uprizoriti v domačem kraju, v Kranj jih očitno nihče ne povabi. Zmorejo organzirati koncert. Zmorejo pripraviti nekajdnevno zabavo. Koliko je "profesionalcev" zaposlenih za primerjavo z našim zavodom za turizem in kulturo? No, ja: malo drugače gre v Predosljah. Delajo krajani, sodelujejo društva, izkupiček je skupen - trud pa tudi! Pohvale za to ni velik klicaj: ljudje znajo stopiti skupaj!