Okoli Kranja je prav tako kot drugod: kozolci izginjajo, ker jih kmetje ne potrebujejo več kot nekoč za shrambo pokošene trave oziroma sena. Biser naše kmečke arhitekture bo kmalu izginil, še prej pa prevzel mnoge druge naloge. So vam všeč? Meni ne.