Vsak dan sproti se ljudje jezijo, ker je dostop s parkirišča ob občini prav tako nemogoč kot izvoz. In zakaj zapornice? Saj jih ob sami stavbi ni, a vse deluje normalno? Jasno: potem ne bi mogli tako enostavno zapreti parkirišča za tiste, ki o njem pridejo odločat na seje mestnega sveta, ali ne? Seveda pa čakamo na razplet zgodbe o koncesiji in kakšno vlogo bo odigralo svetnikovo podjetje....