Poznate tiso o jari kači in steklem polžu? Ljudi ni v Kranj, ker nimajo kaj početi, videti, kupiti. Ali pa je obratno? Dejstvo je, da je tržnica spomenik Kranju na dihalnih aparatih. In za to ni kriva samo sedanja, ampak vse dosedanje oblasti. Ker je mesto preprosto izginilo meščanom pred očmi. Ostala je le lupina - tržnica pa vsakemu mestu da dušo. Razen Kranju!