Mohor Bogataj s sodelavci je slišal marsikaj - najbolj je bila zanimiva teorija Franca Benedika, da naj mestni svetniki doma z obrobja ne odločajo, kako bodo živeli meščani. Zapore Vodopivčeve in Sejmišča ne bo, tam se bo še lahko parkiralo....