Imamo kaj novega v Kranju? Imamo: a le kot zaključek tistega, kar je bilo začeto pred leti. In kaj imamo novega od te oblasti, katere so razvojne naložbe, katere nujne zaradi stanja v Kranju? Imamo dovolj vrtcev? Ne. Imamo avtobusno postajo kot se spodobi? Ne. Imamo tržnico? Ne. Imamo poslovno cono?Ne. Vlada nam župan, ki programa ni imel in ga nima.