Konkurence ni bilo: posel leta 2011 v Kranju je tridnevna poravnava za 620 000 evrov. Zaradi nje je bogatejši "nadžupan" (najtesnejši županov sodelavec) Kristijan Gnilšak in dokler ne bo javnost vedela, kdo je dejansko prejel 620 000 evrov našega denarja, je posel leta uspel človekoma, ki sta ga izpeljala briljantno. Mimogrede: ste vedeli, da so pri tej poravnavi izločili vse druge občinske uradnike? Ste vedeli, da je denar res na posebnem Gnilšakovem računu za Stanovanjsko zadrugo (blokirana že lep čas in dejansko mrtvo podjetje)? In ste vedeli, da s tem denarjem prosto razpolaga? In da seveda javnosti ne bo nikdar povedal, kdo je še kaj dobil od kolača, ki je šel iz naših žepov? Iskrene čestitke, županu in nadžupanu: uspelo vama je poslovati tako, da je 620 000 evrov dejansko izginilo....!? Ampak: za letom 2011 pride leto 2012...