Dne 13.2.2020 se predstavniki ustanoviteljev in člani skupščine srečajo, pridejo župani in tudi Zoran Stevanović. Po dokaj burni razpravi Zoran Stevanović zatrdi, da direktor ni bil odstavljen in je bila skupščina dejansko sestanek. Omenja pa, da bo za 24.2. sklical novo skupščino....Nato na spletu objavi, da je bil "obkoljen" z župani...Vse v zvezi s skupščino je torej teden dni bilo le navidezna resničnost, brez ustreznih dokumentov, postopkov.