Slabi dve leti kasneje je stanje slabše?!

Do kdaj????