Takole je bilo prej (foto S.Šubic/GG) in zdaj bo seveda to izredna pridobitev za tiste, ki potrebujejo za svojce varstvo preko dneva. Tudi teh potreb je vse več, dnevni center v bližnjem domu za upokojence pa že zdavnaj premajhen za vse. Naložba je vredna dober milijon, več kot dve tretjini je prispevala občina...

Kranjska oblast ima po skoraj štirih letih kaj pokazati - v to se lahko prepričamo po Kranju!