Posebna komisija NIJZ je odločila, da je v primeru skrajne sile za starostnika Doma upokojencev Kranj "covid bolnišnica" lahko v OŠ Jakob Aljaž. Taka presoja je odločilna, ker so druge lokacije manj primerne (od dvorane na Planini do vojašnice). Zdaj tam že poteka razdeljevanje brezplačnih toplih obrokov (od 12. do 14. ure).