Vaščane Rupe je vznemirilo početje delavcev, ki so odstranili table s krajevnim imenom. Obrnili so se na Trmo.si in dodali, da za tem vidijo načrte glede trase nove obvoznice.....A DEJANSKO VASI ALI ZASELKA SPLOH NI V URADNIH EVIDENCAH...SO TOREJ NA HIŠNIH ŠTEVILKAH ZDAJ IMENA ULICE RUPA ALI KAJ?

Spletna stran MO Kranj pokaže, da dejansko Rupa kot vas ipd. ne obstaja. Kar seveda ni ravno v skladu s tem, kaj o svoji vas menijo prevbivalci. A že leta 2016 se je zgodil medijski zapis, ki ponazarja sedanje početje mestne oblasti. Rupe torej ni več, a vendar je...?!

Saj ni res .... pa je! Na Rupi vlada nezadovoljstvo, ker vasi vsaj uradno ni.....ljudje pa so še. In zase trdijo, da živijo v vasi Rupa Kdo jim je kriv...Dejansko so Kranjčani in to je to!? birokratska logika nikdar ni bila skladna z življenjem...