POGLJETE SI ODLOČITEV DRŽAVNIH REVIZORJEV O POGODBI, KI VELJA 3,3 MILIJONA EVROV IN ZADEVA UREJANJE ZELENIC V KRANJU. IZPOSTAVLJAMO DEL PRAVNOMOČNE ODLOČITVE NA KATERO NI PRITOŽBE IN TUDI POVEZAVO NA CELOTEN SKLEP IZ 2019. Citiramo del odločitve državnih revizorjev o koncesijski pogodbi:

https://www.dkom.si/sl/revizijske-zadeve/odlocitve-dkom/2019071511103187/018-084-2019-mestna-obcina-kranJ

NESPORNO JE MO KRANJ SKLENILA POGODBO S FLORO SPORT D O O IN O TEM JE DRŽAVNA REVIZIJA SPREJELA ODLOČITEV. SPREJETA PONUDBA FLORE SPORT JE BILA VEČ KOT ENKRAT VIŠJA OD NIŽJE, KI JOE JE PONUDIL DRUGI IZVAJALEC.

STANJE 2022: SPOR NA SODIŠČU NI KONČAN OZIROMA NI ODLOČITVE O TOŽBI OBČINE KRANJ (POD ŽUPANOM RAKOVCEM) GLEDE POGODBE IN NJENE VSEBINE. UPAMO SI NAPOVEDATI, DA BO POGODBA PREJ POTEKLA (DECEMBRA 2023), PREDEN BO DO PRAVNOMOČNE ODLOČITVE PRIŠLO. MED TRAJANJEM POGODBE JE FLORA SPORT PRIHODKE KOT TERJATVE PRODAJALA NA FINANČNEM TRGU KAR POMENI, DA JE NA RAČUN REŠEVANJA SVOJIH DOMNEVNIH PROBLEMOV LIKVIDNOSTI IPD. MORALA DEL PRIHODKA NAMENITI ZA FINANČNI INŽENIRING.