NAJBOLJ ODGOVORNI LJUDJE KRANJA SO PRISLUHNILI TISTIM, KI ŽELIJO SPREMEMBE IN IZTOK PURIČ KOT KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA JE IZPOSTAVIL POŠTENO IN POZITIVNO VLOGO ALEKSANDRA DOJČINOVIĆA, KI JE ZBRAL BIVŠE IGRALCE - PRIPRAVLJENE POMAGATI KLUBU. NIHČE OD PRISOTNIH NIMA NITI ENEGA GLASU NA SKUPŠČINI KLUBA, RAZEN STARŠI 8 0D 100....A SLIŠATI JE BILO SKORAJ ENOTNO STALIŠČE, DA TAKO NE GRE VEČ....