Bogomir Filipič je vodil BSC Kranj, Mirjana Grašič Šircelj je vodila nadzorni svet agencije kjer je budno pazil na naš denar kranjski predstavnik Mitja Herak. Revizija prinaša (za zdaj neuradne, a točne) podatke, da ti gredo lasje pokonci: isti direktor je isti nadzornici dal jamstva za kredite, ki skoraj dosegajo 100 000 evrov oziroma le malo manj! Preprosto: če jih ne bo poplačala, jih bomo mi, ker BSC sofinancirajo tudi občine, kranjska še posebej izdatno. In poplačilo še visi v zraku, ko pa isti nadzornici in podjetnici grozi državni rubež premičnin v lokalu, ki ga ima - točno pod obrtno zbornicao in BSC na Žagarjevi v Kranju. Neuradno smo zvedeli, da so o vsem tem obveščene tudi druge ustanove, ker seveda velja eno in osnovno pravilo: da bi od države ustanovljena agencija jamčila za kredite zasebni podjetnici, je malo krepka! In ni šlo le za jamstva ampak tudi za konkretne kredite. Vse to prinaša revizija poslovanja, ki pa ni sveto pismo in zato so naši podatki neuradni. Vsekakor pa so grozljivi, če krediti ne bodo vrnjeni in bo naš denar šel za namene, ki seveda s spodbudo podjetništvu ipd. nimajo nobene povezave. In zato ponovno vprašanje: kje so bili nadzorniki, ko se je vse to dogajalo? Za Šircljevo zdaj vemo, da je z direktorjem Bogom imela donosne povezave, kaj pa vsi ostali? Na Cesti Staneta Žagarja se je dohajalo res marsikaj...