Bojan Homan je opozoril, da se kranjski mestni svet dogaja v tehnološko zastarelih pogojih. In rešitev seveda niso prenosi na televiziji, ki je malo gledana, pol občanov pa njenega signala nima. In zato je svetnik SDS utemeljeno opozoril na sodobne tehnologije, ki omogočajo, da si seje mestnih svetnikov ogledamo kadar hočemo....župan in pozicija in opozicija so prikimali. Torej: Bojanov predlog je pravzaprav v prid vsem nam: seje mestnega sveta odločajo o nas, torej nam jih posredujte v času in napredku primerni obliki!