Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske odhaja v pokoj. Morda pa boste ob tem želeli vedeti, kako posluje Osnovno zdravstvo Primorske? Ali Štajerske? Ali....Slabo boste naleteli: ne poslujejo, ker jih ni. Ker je naše "osnovno zdravstvo" nek ostanek starih časov in dejansko - nepotrebno!? Res združuje nekaj ustanov in baje tudi finančno ima precej boljšo podobo kot zdravstvo nasploh, realno pa ga ne potrebujemo! Tako je mnenje tistih, ki so prepričani, da gre za povsem nepotrebno ustanovo, ki je večinoma po Sloveniji nimajo,ker je ne potrebujejo. Vsak zdravstveni dom, vključen v to ustanovo, je dejansko celota zase. Izobraževalna vloga? No, ja: imamo na Gorenjskem visokošolsko ustanovo te vrste, kajne? To so pomisleki, ki so nam jih posredovali ljudje, ki so prepričani, da je to samo birokratizacija zdravstva......