Komunala Kranj predvideva milijonske naložbe. Mednje sodi nova poslovna stavba na območju ob Savi kjer je čistilna naprava, zbirni center ipd. GRADBENO DOVOLJENJE JE BILO PRED DNEVI IZDANO, ŠE PREJ PA JE DEL KRAJANOV DRULOVKE SKUŠAL TO PREPREČITI Z UGOVORI OZIROMA RAZLOGI PROTI NAČRTOVANI GRADNJI! Niso bili uspešni, Komunala ima gradbeno dovoljenje - vsaj do morebitnega kakega novega zapleta. Nova poslovno stavba "seli" Komunalo s Primskovega kjer naj bi na sedanjem območju nastalo....? ŠEPETA SE, DA BO TAM MOŽNA STANOVANJSKA GRADNJA, KER STANOVANJ KRANJU TAKO ALI TAKO PRIMANJKUJE. TO BI BILA LAHKO NOVA ČETRT S POSLOVNO-STANOVANJSKO VSEBINO. Vzvode ima v rokah občina oziroma župan, seveda pa je pomemben še en argument za to: Kranj je kupil zemljišče ob izvozu za avtocesto (ali z nje) Kranj Vzhod kjer naj bi s pretovorom odpadko reševali desetletja star problem, ki je nastal zaradi zaprtja odlagališča pri Tenetišah. OBČINE, KI SO USTANOVITELJICE KOMUNALE, ČAKA TOREJ KAR NEKAJ ODLOČITEV: DOVOLITI MORAJO ZADOLŽEVANJE KOMUNALE, DA SLEDNJA LAHKO ZAČNE Z GRADNJO....ODLOČITI MORAJO O TEM, KDO BO DOBIL POSLE Z NAŠIMI SMETMI, KI JIH BO NEKDO PAČ ODVAŽAL .... TREBA PA BO OPREDELITI TUDI VSEBINO PROSTORA, KI GA ZDAJ ZASEDA STAVBA KOMUNALE IN OSTALO V OKOLICI...Za milijone gre, ni dvoma!