Prva lastovka je priletela z Mlake, a pridružila se je tudi svetnica SDS: Trmin predlog za poimenovanje knjižnice /"Pibernikova knjižnica"/ očitno ima nekaj podpore. Veseli bomo sleherne, seveda pa ne bomo v ničemer krnili dostojanstva pesnika, pisca, profesorja, raziskovalca.....njegovo delo govori zanj in najmanj kar je potrebno, bi bilo kako politično preštevanje ali karkoli povezanega z vsakdanjimi razmerji sil. KRANJ SE LAHKO ODDOLŽI SVOJEMU ROJAKU, ČE PREPOZNA TAK PREDLOG ZA SVOJ, ZA LASTNINO VSEH NAS. KER JE SKROMEN KOT JE BIL, FRANCE PIBERNIK ZANESLJIVO NAD KAKRŠNO DRUGO UPORABO TEGA PREDLOGA. Upamo, da bomo doživeli dovolj odzivov, da bo predlog dobil jasno usmeritev: molk seveda tukaj pomeni nestrinjanje ali vsaj pasivnost....