Sodna pot gradbenega dovoljenja za kanalizacijo iz Laz je končana. Civilna pobuda Stražišče se preko okoljevarstvene organizacije AAG ni pritožila ...mestna občina Kranj bo tako po dolgih letih zgradila kanalizacijo, ki bo prispevala vsaj k temu, da se bo točno vedelo, kdo kaj spušča v omrežje in zaradi tega je to korak naprej v reševanju Laz. Civilni pobudi vse priznanje za odpiranje, poudarjanje, izpostavljanje okoljske problematike - za naprej pa bo vendarle ključno sodelovanje z vsemi ostalimi (občina, država), ker bo saniranje vsega kar smo počeli v Lazah seveda dolgotrajno. Ključno: onesnaževanje oziroma sleherno ravnanje naj bo še naprej pod budnič očesom civilne pobude! OBČINA KRANJ JE NALOŽBO PO STROKOVNI PODPORI PROJEKTA PRIPRAVLJALA VEČ LET, ZASLUGA GRE TAKO BIVŠEMU KOT ZDAJŠNJEMU ŽUPANU, DA SE JE V LAZAH KAJ PREMAKNILO.