Bralka Trme je opozorila na možno navzkrižje interesov....

Lea Bidovec je bila prej mestna svetnica, leta 2022 pa ni več kandidirala - še vedno pa vodi svet zavoda za turizem....TAKOLE JE ODGOVORILA BRALKI TRME!

jAVNI POZIV NI ENAK RAZPISU AMPAK SE POVABI MOŽNE SODELUJOČE....IN IZBERE POTEM NAJBOLJŠEGA PO KRITERIJU NAROČNIKA....