Bilo je leto 2003. Župan je z direktorjem lokalnega podjetja brez mestnega sveta ipd. podpisal pogodbo o omrežju za plin. Slednje je pripadlo podjetju, zdaj pa država z računskim sodiščem in še kom ureja zakonitost plačevanja plina, omrežne dostave plina in še česa. In pri tem terja, da občina uredi lastništvo omrežja.

Zgodba iz 2013 je znana: župan in direktor iz zgodbe leta 2003 sta Mohor Bogataj in Janez Frelih, direktor Domplana. Danes sta župan in podžupan, ki morata urediti kolobocijo, ki lahko Kranj stane ogromno. Vsakega med nami. Kajti lahko se zgodi, da bo darilo Mohorja Bogataja Domplanu na nek način treba kupiti. Dobiti nazaj. Ker drugače ni mogoče razpisati koncesije za plin. Ker občina nima z omrežjem nič.

O vsem tem se je ponovno oglasil občan Aleš Sladojevič. Danes bo s pogledi, podatki seznanil javnost. Kajti mestna oblast jutri na seji mestnega sveta že sklepa o urejanju razmer. Ki so postale dejansko nevarne za naše žepe s samovoljnim dejanjem Mohorja Bogataja 2003. Takrat je Kranj dobesedno podaril Domplanu tako omrežje kot pravice. Danes je to lahko draga zadeva, ki nas bo jutri udarila po žepih..../Nadaljevanje sledi/